2000. Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đào tạo thúc đẩy phát triển kỹ thuật doanh nghiệp lần thứ nhất "Kiểm chứng khả năng tăng cường hệ miễn dịch và chống phóng xạ của ekisu" (Viện năng lượng hạt nhân, Công ty thực phẩm chức năng Seoul).
2001. Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đào tạo thúc đẩy phát triển kỹ thuật doanh nghiệp lần thứ hai "Phát triển kỹ thuật sản xuất sản phẩm chống, kháng khuẩn lactobacillus" (Công ty thực phẩm chức năng Seoul, Đại học quốc gia Seoul)
2001. Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhiệm vụ nghiên cứu phát triển consortium "Nghiên cứu sự kháng khuẩn và tăng khả năng miễn dịch của Propolis trong thực phẩm chức năng" (Công ty thực phẩm chức năng Seoul, Viện năng lượng hạt nhân, Đại học quốc gia Kangwon)
2001. Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tổng kết nửa năm tiến hành nghiên cứu kỹ thuật "Kiểm chứng hiệu quả kháng khuẩn ology của dịch chiết và phân đoạn của Propolis"" (Công ty thực phẩm chức năng Seoul, Đại học quốc gia Kangwon)
2002. Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nhiệm vụ nghiên cứu phát triển consortium "Phát triển phương pháp tách chiết thụ động Propolis và kiểm chứng hiệu quả tính năng giúp giảm lượng chloresteron"" (Công ty thực phẩm chức năng Seoul, Đại học quốc gia Kangwon)
2003
2003. Nhiệm vụ nghiên cứu phát triển trường công nghiệp công nghệ liên hợp consortim.
Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2004
2004. Nhiệm vụ phát triển công nghệ cách mạng trong kinh doanh vừa và nhỏ.
Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ.
"Phát triển kháng sinh tự nhiên cho động vật sử dụng propolis"
2004
2004. Nhiệm vụ phát triển công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Thủy sản.
"Sử dụng Propolis để phát triển thực phẩm chức năng không cồn, tan trong nước, kiểm tra tính chống oxy hóa và tác dụng tăng cường hệ miễn dịch qua các thực nghiệm lâm sàng.
2005
2005. Nhiệm vụ nghiên cứu phát triển trường công nghiệp công nghệ liên hợp consortim.
"Kỹ thuật làm bền vật liệu và tăng mùi hương của Propolis không cồn, tan trong nước.
2006
2006. Nhiệm vụ phát triển công nghệ cách mạng trong kinh doanh vừa và nhỏ.
Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ.
"Phát triển dụng cụ sản xuất cho Propolis tan trong nước"
2007
2007. Nhiệm vụ phát triển công nghệ cách mạng trong kinh doanh vừa và nhỏ.
Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ cho ngành công nghiệp thủy sản.
"Sử dụng Propolis tự nhiên để phát triển phụ gia chứa chất kháng khuẩn cho trang trại nuôi thủy sản.